Privacybescherming

Jouw privacy is belangrijk. Ook voor ons. We nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens dan ook zeer ernstig. We verwerken de gegevens conform aan de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de daaropvolgende Algemene Verordening Gegevensbescherming. Via deze pagina willen wij je verduidelijken welke gegevens wij wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij je gegevens?

Alle persoonsgegevens binnen het kader van onze website worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens enkel voor de door jou gevraagde diensten en verwerking van jouw aanvragen verzameld, verwerkt en gebruikt. In het kader van de verwerking van je aanvragen en je gebruik van onze diensten werken wij samen met externe dienstverlening. Deze dienstverlenende firma's zijn contractueel gebonden om de geldende privacyregeling na te komen. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. We gebruiken sommige van je gegevens echter wel voor onze eigen marketingdoeleinden. Uiteraard doen we dit enkel indien je daarvoor je toestemming geeft.

Welke mogelijkheden heb je met het oog op de opgeslagen gegevens en de verdere aanwending ervan?

Als klant of potentiële klant kan je op elk ogenblik aan ons de vraag stellen of wij jouw persoonsgebonden gegevens hebben opgeslagen en om welke gegevens het dan wel gaat. Als je hierbij zou vaststellen dat de gegevens die wij in ons bezit hebben onjuist zijn, zullen wij deze gegevens uiteraard te allen tijde meedelen, blokkeren of beter gezegd verwijderen. Je hebt ook het recht om op elk ogenblik de toestemming met betrekking tot de cookies in te trekken. Zit je toch nog met vragen, kan je steeds terecht op https://nl.aldi.be/kontakt_form.php of kan je contact opnemen met dataprotection@aldi.be. Onze algemene gegevens vind je hier: https://nl.aldi.be/impressum.html.

Wat gebeurt er als je onze website bezoekt?

Algemeen gebruik van cookies en local storage

Wij maken op onze website ook gebruik van zogenaamde "cookies" en gebruiken de lokale opslagcapaciteit van je browser of „local storage" om je een maximaal gebruikscomfort te bieden.

Cookies zijn tekstbestanden die de browser op jouw computer opslaat en die informatie over je gebruik van onze website bevatten. Dankzij andere cookies hoef je ook niet steeds dezelfde informatie in te voeren (bijv. wanneer je producten bij je favorieten zet) of downloaden wanneer je onze site opnieuw bezoekt. Andere cookies gebruiken we dan weer om onze site klantvriendelijker te maken. Een aantal van deze cookies blijven permanent op je computer staan tenzij je deze wist.

In de standaardinstelling aanvaardt je browser cookies. Zo hoef je geen speciale instelling te configureren om cookies op je computer te kunnen opslaan.

Indien je de opslag van cookies wil deactiveren, vind je meer informatie hieromtrent via de help-functie in de menubalk van je browser. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies het gebruik van de website kan beperken. Onze website kan echter ook probleemloos (maar wellicht met een paar beperkingen) gebruikt worden zonder local storage.

Meer informatie over onze cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functionaliteit en gebruiksgemak te bieden die je als gebruiker van onze website verdient. We onderscheiden volgende:

 • Taal: deze cookie zorgt ervoor dat we je taal kunnen onthouden, zodat we je dit niet telkens opnieuw moeten vragen. (cookienaam: ALDI, duur = 1 jaar)
 • Favorieten: wanneer je een producttest toevoegt aan je favorieten, voegen we deze toe aan een lijst in een lokale cookie. Zonder cookie, zou je telkens opnieuw moeten beginnen. We slaan deze gegevens helemaal niet op langs onze kant, die informatie blijft mooi op jouw device! (cookienaam: ald001, duur = 60 dagen)
 • Volgorde: we houden een cookie bij om de producttesten in je sessie in een bepaalde volgorde te tonen. Dankzij deze cookie, zal de volgorde niet steeds wijzigen tijdens je bezoek! (cookienaam: ald001, duur = 60 dagen)
 • Video: we houden bij of je de introvideo reeds gezien of weg geklikt hebt, want het is best vervelend als je deze steeds opnieuw te zien krijgt! (cookienaam: ald001, duur = 60 dagen)
 • YouTube: we hebben YouTube video's in onze website geïntegreerd die op "www.youtube.com"opgeslagen zijn en vanuit onze website rechtstreeks afgespeeld kunnen worden. Deze worden enkel geplaatst indien je de video’s afspeelt. Meer informatie kan je vinden onder "Bijkomende informatie m.b.t. YouTube".
 • Delen op social media: Om te vermijden dat gebruikersgegevens ongewild worden doorgegeven aan Google+, Facebook en Twitter, worden de sociale-mediadiensten standaard gedeactiveerd. Enkel wanneer je deze functionaliteit gebruikt, kunnen er dus gegevens doorgegeven worden aan een derde partij. Meer informatie kan je vinden onder "Bijkomende informatie: bescherming van persoonsgegevens bij sociale media.".

Analytische cookies

We willen natuurlijk graag weten hoe je ons hebt gevonden en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie gebruiken we om onze site meer naar jouw smaak in te richten. Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze cookies houden mogelijk bij hoe lang je op de website surft, en welke pagina's je bezoekt. Op die manier kunnen wij jou boeiende inhoud blijven presenteren.

Voor meer informatie omtrent cookies van Google Analytics, kan je terecht op de officiële Privacy Policy van Google Analytics

Opslag in een logfile

Daarnaast hebben wij ook nog een logbestand op onze server. Bij elke toegang tot onze website, dit wil zeggen bij elke opvraging of poging tot opvragen van gegevens van onze server, worden gegevens over deze opvraging in een protocol-gegevensbestand opgeslagen (Logfile). 

 • IP-adres
 • Naam van de opgevraagde gegevens
 • Datum en uur van de opvraging
 • Omvang van de datatransmissie
 • Melding of de opvraging succesvol was
 • Melding waarom een opvraging eventueel niet geslaagd is
 • Besturingssysteem en browsersoftware van je computer
 • Beeldschermresolutie
 • Taal van de browser
 • Kleurdiepte
 • Browser-plugins (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.)
 • Alsook de website van waar je ons consulteert.

De tot stand gekomen records worden om statistische reden in Logfiles weggeschreven en na statistische verwerking terug verwijderd. Deze gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden, enkel en alleen bij overtredingen van de wet behouden wij ons het recht voor om bepaalde records over te maken aan de bevoegde instanties om vervolging van rechtsinbreuken mogelijk te maken.

Bijkomende informatie m.b.t. YouTube 

Deze zijn alle in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" opgenomen, d.w.z. dat geen gegevens over je als gebruiker aan YouTube doorgegeven worden wanneer je de video's niet afspeelt. Pas wanneer je de video's afspeelt, zullen op je computer YouTube cookies opgeslagen en gegevens naar Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, als YouTube beheerder doorgestuurd worden.

Bij het afspelen van op YouTube opgeslagen video's worden minstens de volgende gegevens naar Google Inc. als YouTube beheerder doorgestuurd: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de bij ons opgeroepen pagina, systeemdatum en -tijd van de oproep en de identificatiecode van je browser. De gegevensoverdracht gebeurt los van de vraag of je al dan niet bij Google een gebruikersaccount heeft via dewelke je ingelogd bent.

Wanneer je ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan je account toegewezen. Wanneer je niet wil dat deze gegevens aan je profiel worden toegewezen, moet je voor activering van de button uitloggen. YouTube respectievelijk Google Inc. slaat deze gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame en/of marktonderzoek en om haar website beter op de gebruikers ervan af te stemmen. Een dergelijke evaluatie gebeurt in het bijzonder (ook voor niet ingelogde gebruikers) om aangepaste reclameboodschappen te kunnen brengen en om andere gebruikers over je activiteiten op onze website te informeren.

Je hebt het recht om je tegen de vorming van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij je je voor de uitoefening hiervan tot Google Inc., de beheerder van YouTube, dient te richten. Bijkomende informatie over het doel en de omvang van de gegevensinzameling en -verwerking door Google Inc. vind je op deze informatiepagina.

Bijkomende informatie: bescherming van persoonsgegevens bij sociale media.

Wanneer je gebruik maakt van de sociale-netwerkknoppen, worden er doorgaans al bij het oproepen van een pagina gegevens naar Google+, Facebook en Twitter doorgestuurd zonder dat de bezoeker van de pagina daarvoor zijn/haar expliciete toestemming heeft gegeven. Zo wordt onder andere naast het adres van de bezochte website ook een identificeringsteken doorgestuurd, waardoor een directe relatie tussen de bezoeker van de website en zijn profiel, bijvoorbeeld op Facebook, kan worden vastgesteld. Bovendien geven deze sociale-netwerkplatformen geen concrete informatie over de gegevens die worden overgedragen. Hier vind je de respectievelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van de aanbieders: Google+Facebook en Twitter.

Om te vermijden dat gebruikersgegevens ongewild worden doorgegeven aan Google+, Facebook en Twitter, worden de sociale-mediadiensten standaard gedeactiveerd. Er worden dus geen gegevens aan derden doorgegeven zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Pas wanneer je de sociale-mediadiensten geactiveerd hebt en zo je toestemming hebt gegeven voor communicatie met Google+, Facebook en Twitter, worden deze knoppen actief en wordt de verbinding met deze diensten tot stand gebracht.

Vervolgens kan je artikels aanbevelen via Google+, Facebook en Twitter. Je kan in dit geval ook zien hoe vaak een andere gebruiker een bepaalde inhoud gedeeld heeft.